Nasi nauczyciele

 

     Naszym głównym nauczycielem jest Jego Świątobliwość XVII Karmapa, Ogjen Trinle Dordże. Jest najwyższym lamą szkoły Karma Kagju i jej duchowym przywódcą. Lamowie Linii Kagju uważają, że duchowy status Karmapy równy jest pozycji Jego Świątobliwości Dalajlamy. Obaj uznawani są za emanacje Bodhisattwy Współczucia – Awalokiteśwary. Sam Budda Siakjamuni zapowiedział pojawienie się Karmapy w tym świecie – jest to zawarte w kilku sutrach.
J.Św. XVII Karmapa - Ogjen Trinle DordżeJ.Św. XVII Karmapa – Ogjen Trinle Dordże

 

J.Św. XVII Karmapa - Ogjen Trinle DordżeJ.Św. XVII Karmapa – Ogjen Trinle Dordże

 

     Nasz Związek (ośrodek wrocławski jest jego częścią) działa pod bezpośrednią opieką klasztoru Bencien i jego opatów, należących do najważniejszych Lamów szkoły Karma Kamtsang – Jego Eminencji Sangje Njenpy Rinpoczego i czcigodnego Tengi Rinpoczego (1932 – 2012). Kjabdzie Tenga Rinpocze odszedł w Parinirwanę w 2012 roku, a w 2017 roku została odnaleziona jego kolejna inkarnacja – więcej na ten temat.
Czcigodny Tenga Rinpocze

 

J.E. Sangje Nienpa Rinpocze

 

     Czcigodny Sangter Rinpocze formalnie został rozpoznany jako tulku z tradycji Njingmapy, jednak kształcił się i ukończył odosobnienie medytacyjne w klasztorze Bencien w Nepalu. Choć odpowiada za własne klasztory w Sikkimie, to doceniając poświęcenie z jakim pracuje dla społeczności Bencien, zarówno Sangje Njenpa Rinpocze, jak i Kjabdzie Tenga Rinpocze uznali go za Rinpoczego z klasztoru Bencien. Począwszy od 2008 roku Sangter Rinpocze regularnie odwiedza ośrodki w Europie, w tym również prawie co roku jest w Polsce. Mieliśmy wielki zaszczyt kilkakrotnie gościć go w naszym ośrodku we Wrocławiu.

Czcigodny Sangter Rinpocze

 

     Od samego początku istnienia naszego ośrodka wielkim wsparciem i osobistą opieką otacza go również Lama Rinczen. Od wielu lat jest on nauczycielem buddyjskim oraz przewodniczącym Związku Bencien Karma Kamtsang oraz lamą odpowiedzialnym za polską filię klasztoru Bencien, jaką jest Centrum Bencien w Grabniku, Pełni on również funkcję głównego nauczyciela prowadzącego ośrodek trzyletnich odosobnień medytacyjnych w Grabniku, w którym kształcą się przyszli lamowie. W Centrum Bencien w Grabniku prowadzi regularnie seminaria poświęcone medytacji i studiowaniu klasycznych tekstów oraz udziela nauk osobom odbywającym odosobnienia medytacyjne. Naucza również w innych ośrodkach Kagju w Polsce i za granicą. Lamę Rinczena gościmy u nas 1- 2 razy każdego roku.

Czcigodny Lama RinczenKomentarze są zamknięte.