Historia ośrodka

Ośrodek wrocławski Bencien Karma Kamtsang w obecnej postaci istnieje od 1995 roku. Grupa osób dłużej lub krócej praktykujących buddyzm tybetański pod kierunkiem Czcigodnego Tengi Rinpocze założyła wrocławski oddział ogólnopolskiego Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang. Dzięki życzliwości władz miasta zostaliśmy najemcą lokalu przy ul. Liskego 9/1.

 

 

W latach 1995 – 2017 własnym sumptem gruntownie wyremontowaliśmy nasz ośrodek – między innymi zostały osuszone ściany, wymienione podłogi, pomalowane ściany oraz wiele innych prac. Od samego początku w ośrodku odbywają się regularne praktyki medytacyjne w poniedziałki i piątki oraz w inne dni, kiedy przypadają święta buddyjskie. Dzięki ofiarności osób korzystających z ośrodka powstała czytelnia i biblioteka książek oraz broszurek, dostępne są także wykłady Dharmy w wersji audio i video. W ośrodku odbywają się też różne kursy i wykłady nauczycieli buddyjskich – zwykle ma to miejsce 3-4 razy każdego roku. Na przestrzeni lat gościliśmy wielu lamów, niejednokrotnie udzielali oni dla zainteresowanych osób ceremonii schronienia oraz abiszek (inicjacji) potrzebnych do praktyk buddyjskich.

 Komentarze są zamknięte.