Wstęp

Serdecznie witamy w nowej wersji naszego serwisu wszystkie osoby zainteresowane naukami Buddy. Obecnie nie ma już możliwości ani potrzeby logowania się – wszystkie informacje są dostępne dla każdego użytkownika.

Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang w Polsce gromadzi wokół siebie ludzi praktykujących buddyzm tybetański według tradycji szkoły Karma Kamtsang, znanej też pod równorzędną nazwą Karma Kagju.
Szkoła Kagju to jedna z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Różnice pomiędzy szkołami wynikają z uwarunkowań historycznych i dotyczą jedynie zewnętrznych aspektów praktyki duchowej, takich jak używanie różnych tekstów do recytacji czy też kładzenie większego nacisku na te czy inne aspekty praktyki buddyjskiej. Nie ma natomiast istotnych różnic co do samej esencji nauk ani co do podstaw filozoficznych tych szkół.

Najwyższym autorytetem duchowym i głową tej szkoły jest Jego Świątobliwość XVII Karmapa, Ogjen Trinle Dordże.

Tradycja Karma Kamtsang była szeroko rozpowszechniona w Tybecie i reprezentowało ją wiele klasztorów. Nasz Związek działa pod bezpośrednią opieką klasztoru Bencien i jego opatów, należących do najważniejszych Lamów szkoły Karma Kamtsang: Jego Eminencji Sangje Njenpy Rinpoczego i Czcigodnego Tengi Rinpoczego.

Związek jest członkiem-założycielem Polskiej Unii Buddyjskiej pod patronatem Jego Świątobliwości Dalajlamy.

Główny ośrodek Związku Bencien Karma Kamtsang to Centrum Buddyjskie w Grabniku k. Warszawy.

Ośrodek wrocławski istnieje od 1995 roku, od samego początku odbywają się w nim regularne praktyki medytacyjne oraz wykłady nauczycieli Dharmy.Komentarze są zamknięte.